Kontakt

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie podatku u źródła (WHT)

O WHT

Podatek u źródła (ang. withholding tax – WHT) jest pobierany od dywidend, a także wypłacanych za granicę odsetek, należności licencyjnych i wynagrodzeń za usługi niematerialne.

To jeden z najtrudniejszych obszarów podatkowych.  Wymaga szczegółowej wiedzy na temat struktury i statusu podatkowego kontrahenta, często niezbędna jest też analiza zagranicznych instytucji prawnych i podatkowych.

Zmiany w przepisach o WHT z ostatnich lat diametralnie zmieniły sytuację płatników, utrudniając im rozliczenia i zwiększając niepewność.

Przejdź do kontaktu
Izabela jest z wykształcenia ekonomistką (SGH) oraz filozofem (UW). Posiada tytuł doradcy podatkowego od 2009 roku. Jako doświadczony konsultant i menager realizowała i nadzorowała liczne i różnorodne projekty zarówno dla podmiotów polskich jak i zagranicznych, w tym podmiotów funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Jej główną specjalizacją jest bieżące doradztwo podatkowe ukierunkowane na zabezpieczenie pozycji podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ściśle współpracuje na co dzień z biegłymi rewidentami oraz przedstawicielami działów księgowo-finansowych, wspierając ich na etapie projektowania, realizacji oraz rozliczania podatkowego zarówno niestandardowych, jak i powtarzalnych transakcji.

Izabela Ścierska-Kulma

Jak zarządzić obszarem WHT?

Dynamika zmian w zakresie zryczałtowanego podatku u źródła jest w ostatnich latach bardzo duża, a 2022 r. przyniósł kolejne nowości. Przykładem może być uruchomienie wielokrotnie odraczanego mechanizmu pay and refund.

Prawidłowe wywiązywanie się z nowych obowiązków nie jest możliwe bez praktycznej znajomości aktualnych i planowanych przepisów, a także zasad i procedur dotyczących poboru WHT.

Jak możemy Ci pomóc?

01

Napisz w jakim zakresie potrzebujesz pomocy.

02

Wybierz dogodny termin konsultacji.

03

Otrzymaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia oferty.