Kontakt

Nowy projekt objaśnień dotyczący poboru podatku u źródła

Projekt objaśnień dotyczących WHT zaprezentowany przez resort finansów może budzić wiele uzasadnionych wątpliwości. Chodzi przede wszystkim o interpretację przepisów nakładających dodatkowe obowiązki na płatników podatku u źródła w grupach kapitałowych. W wielu kwestiach stanowisko jest bardzo rygorystyczne, a jego uzasadnienie sformułowane w sposób teoretyczny....

Certyfikat rezydencji – kwestie praktyczne

Certyfikat rezydencji to dokument, który poświadcza miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę w przypadku osób prawnych dla celów podatkowych. Musimy go uzyskać od kontrahenta po to, by podatku u źródła w ogóle nie pobrać lub pobrać go w obniżonej wysokości. Dobra wiadomość jest taka, że od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono bardzo pozytywną zmianę: umożliwi...

Rzeczywisty właściciel – nowa definicja

Aby skorzystać z preferencji (niższej stawki lub zwolnienia ustawowego) w podatku u źródła, płatnik musi dokonać odpowiedniej weryfikacji. Jednym z warunków, które trzeba zbadać aby dochować należytej staranności jest natomiast status kontrahenta jako rzeczywistego właściciela należności (z ang. beneficial owner).

...

Opinia o stosowaniu preferencji po nowemu

Przepisy dotyczące opinii o stosowaniu preferencji zostały od nowego roku zmienione na korzyść, co stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom polskich podmiotów wypłacających należności za granicę. Co się zmieniło?

Opinia o stosowaniu preferencji od 2022 r.

WHT: powrót po latach, czyli mechanizm „Pay and Refund”

Konstrukcja „Pay and Refund”  pojawiła się w 2019 roku wraz z innymi istotnymi zmianami w WHT, ale stosowanie przepisów zostało zawieszone na trzy lata. W 2022 roku mechanizm "Pay and Refund" wraca, ale w zmienionej formie.

W największym skrócie mechanizm „Pay and Refund” sprowa...

Należyta staranność w WHT – czym jest i  jak jej dochować?

Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo ...

Co zmieniło się w WHT od 2022 r.?

Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie.

Dyrektywa o przedsiębiorstwach fasadowych a podatek u źródła

22 grudnia ubiegłego roku Komisja Europejska przygotowała projekt dyrektywy mającej na celu zapobieganie nadużywaniu przedsiębiorstw fasadowych do celów podatkowych (tzw. dyrektywa ATAD 3). Jednym z najistotniejszych obszarów, które zostaną objęte nowymi regulacjami jest kwestia poboru podatku u źródła. Wpływ zmian dyrektywy o przedsiębiorstwach fasadowych na do...